Privacy policy

Het gebruik van de website van www.jansenbuilding.com (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Jansen the Building Company B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 en met ondernemingsnummer BE 0474.818.463 en de met haar verbonden ondernemingen
• Building Group Jansen N.V., ondernemingsnummer BE 0412.003.045, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
• Jansen Cleanrooms N.V., ondernemingsnummer BE 0463.984.850, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
• Jansen Building Products N.V., ondernemingsnummer BE 0446.390.931, met Maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2A;
• Maars Jansen Living Walls N.V., ondernemingsnummer BE 0466.510.810, met maatschappelijke zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2;
• Kay N.V., ondernemingsnummer BE 0652.779.415, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58;
• Jansen Services N.V., ondernemingsnummer BE 0836.989.145, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58/1-2;